S/S Bores färggranna historia

Bores historia i ett nötskal

  • 1960 S/S Bore färdigställdes
  • 1960–1977 Fartyget seglade på rutten Åbo – Mariehamn – Stockholm
  • 1977 Fartyget trafikerade mellan Jakobstad och Skellefteå under namnet S/S Borea
  • 1987–2010 Fartyget seglade under finsk flagg på bland annat Medelhavet under namnet Kristiina Regina
  • 2011 Fartyget överfördes till Forum Marinums flotta av museifartyg och godkändes i Museiverkets traditionsfartygsregister
  • 2011 Man började producera övernattnings- och restaurangtjänster ombord på fartyget
  • 2015 Åbo stad centraliserade sin hostelservice till Bore med ett kontrakt på tre år
  • 2018 S/S Bore började användas som inlärningsmiljö för Åbo yrkesinstitut
 

 

S/S Bores färggranna historia började 1960 i Sverige. Fartyget har under sin livstid seglat på bland annat Östersjön och Medelhavet. Efter ett flertal ägarbyten och många om och med har Bore nu ankrat i Åbo som ett undervisnings- och museifartyg.

S/S Bore färdigställdes 1960 i Oskarshamn i Sverige. Fartyget seglade på rutten Åbo – Mariehamn – Stockholm. Under de här 17 åren tog Åboborna fartyget de kallade ”Nolla-Bore” till sitt hjärta. S/S Bore gästspelade även på rutten Helsingfors – Stockholm.

År 1977 såldes fartyget till Jakob Lines och trafikerade då mellan Jakobstad och Skellefteå under namnet S/S Borea.

Från och med 1987 ingick fartyget i rederiet Kristina Cruises, med hemort Kotka, internationella kryssningstrafik under namnet Kristiina Regina. Fartyget seglade under finsk flagg på bland annat Medelhavet fram till augusti 2010. Kristina Cruises hade köpt Kristiina Katariina som rederiets nya fartyg och därmed skulle dess föregångare antingen säljas eller skrotas ner.

Från haven till åstranden som fartygsmuseum och -hostel

I Åbo var man entusiastisk över att bevara fartyget. Oy s/s Borea Ab köpte fartyget och det flyttades till Nådendal för att renoveras. Fartyget målades i Bore-rederiets ursprungliga färger och även det ursprungliga namnet togs tillbaka. I oktober 2010 bogserades Bore till Åbo. I maj 2011 flyttades fartyget till Forum Marinums kaj som en del av det maritima centrets flotta av museifartyg och en utställning producerad av Forum Marinum om fartygets historia öppnades på fartygets översta däck.

År 2011 godkändes fartyget i Museiverkets traditionsfartygsregister och, utöver museitjänsterna, började man även producera övernattnings- och restaurangtjänster ombord. I början av år 2015 centraliserade Åbo stad sin hostelservice till Bore med ett kontrakt på tre år.

Idag erbjuder Bore en ny inlärningsmiljö för studerande vid Åbo yrkesinstituts hotell-, restaurang och turistlinje samt linjer inom teknik och studerande vid linjerna för hushålls- och rengöringstjänster. Fartyget erbjuder även möjlighet till studier inom handel och förverkligande av olika företagsprojekt. Som inlärningsmiljö är fartyget unikt och lyfter på ett unikt sätt fram Åbobornas yrkeskunskaper i en historisk marin miljö: nytt kunnande med respekt för det gamla.

Fartygshostel s/s Bore

Aura å, Slottsgatan 72
20100 Åbo
+358 (0) 40 8436611
hostel.bore@turku.fi
 
24 h reception
Check in kl. 15-21
Check out kl. 11

Boka online

Restauranger ja konferenstjänster

Nyckelord: